Něco o HEC BĚHu:

První ročník byl uspořádán a běžel se v roce 1991. U zrodu podniku byli pořadatelé V. Soukup, J. Havránek a T. Šírl. Z této skupiny v současné době je aktivní Václav Soukup, který našel pomoc u Ladislava Strnada a dalších pořadatelů.

Od roku 1997 je jeho součástí Memoriál Pepy Šindlera, viz. foto putovních pohárů.. Pepa Šindler byl dlouholetým a výkonným sportovcem ve skupině vytrvalostních a branných sportů.

Tyto podniky jsou pořádány bez přerušení. V prvém ročníku běhu, v roce 1991, zvítězil Antonín Klika V prvém ročníku Memoriálu, v roce 1997 zvítězil Václav Soukup. V průběhu let se na čelných místech vystřídala řada dalších borců.

Co se týče samotné trati po břehu řeky, je rovinná, bez převýšení. Její stav je značně závislý na panujícím počasí. Mohou se tak vyskytovat úseky píščité, bahnité, značně zarostlé vegetací, nebo kamenité. Trať je cca necelých 7 km dlouhá. Nejlepší dosažené časy jsou pod 24 min.